Το debate μπορεί να βοηθήσει στην ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και στην ενδυνάμωση της φωνής τους στο πολιτικό τοπίο, βοηθώντας τις να επικοινωνήσουν τα προβλήματά τους στην πλειοψηφία και να βρουν συμμάχους στην προσπάθειά τους να τα λύσουν.

Μέσω της συμμετοχής τους στο debate, οι νέοι και οι νέες διαπιστώνουν την υπάρξη περισσότερων της μίας κοινής συνισταμένης και δρόμους επικοινωνίας, καθώς και ότι οι ομοιότητες μεταξύ των πολιτισμών είναι περισσότερες από τις διαφορές. Μέσω της αλληλεπίδρασης με άτομα διαφορετικών χωρών και εθνικοτήτων επέρχεται η συνειδητοποίηση των κοινών χαρακτηριστικών και επομένως μία εποικοδομητική θεώρηση για άλλους πολιτισμούς.

Επίσης, το debate προσφέρει δεξιότητες (soft skills) που χρησιμεύουν στην εκπαιδευτική και επαγγελματική δραστηριότητα, κυρίως στους τομείς του δημόσιου λόγου, της παρουσίασης, της έρευνας και του δομημένου λόγου. Η Ρητορική Εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει τη δυνατότητα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις και πολιτιστικά κέντρα που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς.

Υπεύθυνος Προγράμματος

Βασίλης Τσιπόπουλος