Η Ρητορική Εταιρεία διοργανώνει δημόσια debates με στόχο να ενισχύσει την κουλτούρα του διαλόγου στην Ελλάδα και να βοηθήσει τους πολίτες να εξετάσουν σφαιρικά διάφορα σημαντικά ζητήματα της πραγματικότητας.

Τα δημόσια debates της Εταιρείας φέρνουν κοντά πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και νέους μέσα από διαδραστικά formats. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενδυνάμωση και ευαισθητοποίηση των νέων μέσω της συμμετοχής τους στις συζητήσεις και την απευθείας επαφή τους με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην χώρα.

Επίσης η Ρητορική Εταιρεία διοργανώνει δημόσια debates σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς με στόχο την ενίσχυση των προγραμμάτων τους μέσω του debate ως εργαλείο, καθώς και την εξοικείωση του κοινού τους με το debate ως δραστηριότητα.

Υπεύθυνη Προγράμματος

Κατερίνα Καραδημήτρη


Τελευταίες Δράσεις

Απρίλιος 8, 2014

Διάλογος χωρίς Σύνορα

Ενώ η Ελλάδα και η Γερμανία κυριαρχούν στην ειδησεογραφία και το δημόσιο διάλογο λόγω της οικονομικής κρίσης και των Μνημονίων, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι […]