Απρίλιος 30, 2015

Διεθνές πρωτάθλημα debate στη Θεσσαλονίκη

Η Ρητορική Εταιρεία Ελλάδας, το Κέντρο για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ένωση για τη Δημοκρατία στα Βαλκάνια παρουσιάζουν το Thessaloniki […]
Δεκέμβριος 3, 2014

Η Ρητορική Εταιρεία στο European Youth Fair

Η Ρητορική Εταιρεία εκπροσωπήθηκε στο European Youth Fair που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της Θεσσαλονίκης – Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014. Κάθε Νοέμβριο, το ετήσιο Συμβούλιο […]