Το Debate είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας που προωθεί την προσέγγιση της διαφορετικής άποψης και δημιουργεί συνθήκες αλληλοκατανόησης μεταξύ ατόμων με διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα.

Η Ρητορική Εταιρεία συμμετέχει και υποστηρίζει τη διοργάνωση διεθνών προγραμμάτων που έχουν ως στόχο την δημιουργία ουσιαστικού διαλόγου και ισχυρών δεσμών ανάμεσα στους νέους διαφορετικών χωρών.

Η Ρητορική Εταιρεία εφαρμόζει επίσης το μοντέλο των μεικτών ομάδων όπου νέοι και νέες από διαφορετικές χώρες συμμετέχουν σε πρωταθλήματα ως συμπαίκτες. Μέσω της σύνθεσης και αντίκρουσης επιχειρημάτων οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν μέσω των συνομιλητών τους στοιχεία για την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας τους και συνειδητοποιούν τα κοινά  που τους συνδέουν. Επίσης εμπλουτίζουν την εμπειρία τους και ενδυναμώνουν τις ικανότητές τους στην επιχειρηματολογία.

Υπεύθυνος Προγράμματος

Μάνος Μοσχόπουλος


Τελευταίες Δράσεις

Δεκέμβριος 20, 2013

Πρωτάθλημα Δίχως Όνομα

Στις 19-21 Δεκεμβρίου 2013 νέοι και νέες debaters από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Αριστοτέλειο […]