Η Ρητορική Εταιρεία προωθεί τον διάλογο στην ελληνική κοινωνία, διδάσκοντας κριτική σκέψη, ικανότητες δημοσίου λόγου και επίλυση διαφορών, επιχειρηματολογία και την θέληση και δυνατότητα να εξετάζονται με σεβασμό και λογική οι απόψεις των άλλων.

Πρόσφατες Δράσεις